Kategorier
Lagkrav | 2018-04-25

Beslut i juni om e-fakturalagen

Riksdagen är redo att gå till beslut om kravet på e-faktura vid all offentlig upphandling. Den 13 juni förväntas lagförslaget… 

Lagkrav | 2015-11-17

Lagkrav på e-faktura infaller Post Mortem

I januari i år fick ESV uppdraget av regeringen att utreda konsekvenserna av ett eventuellt lagkrav där offentlig sektor (statliga myndigheter, kommuner och landsting) i Sverige bara skall ta emot e-fakturor från sina leverantörer.  

Nyare