Kategorier
Omvärld | 2017-12-01

Jan ser en digital förvandling

En lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling är föreslagen i Sverige. Samtidigt närmar sig EU-kravet att alla offentliga myndigheter… 

Omvärld | 2017-03-13

Regeringen inrättar digitaliseringsråd

Regeringen har beslutat att tillsätta ett digitaliseringsråd. Etableringen sker för att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. – Rådet blir en…