Kategorier
PEPPOL | 2017-03-15

FULLT STÖD FÖR PEPPOL

Nästa år blir det obligatoriskt för samtliga statliga myndigheter i Sverige att använda PEPPOL som är EU:s nätverk för elektronisk… 

PEPPOL | 2016-11-24
Peter Norén

Vad är Peppol?

Ja, vad är egentligen PEPPOL? Och vad innebär kravet för leverantörer till den offentliga sektorn? Det ska vi reda ut. 

Nyare