E-handel för alla

 Rikstäckande eller närproducerat? Små eller stora volymer?

Att bedriva e-handel mellan beställare och leverantör är kostnadseffektivt och miljösmart. Allt fler kommuner och landsting kräver idag elektronisk orderhantering i sina upphandlingar med leverantörer. E-handel blir framgångsrikt först när alla kan vara med, och det ska vara enkelt för både beställare och leverantör. InExchange erbjuder lösningar för att hantera ett komplett orderflöde med tillhörande meddelanden.

Tiotusentals kunder och leverantörer kan redan idag hantera orderflöde via InExchange Network. Allt från den lilla lokala privata aktören till det stora internationella företaget. Flera av Sveriges kommuner och landsting har valt InExchange för sin orderhantering

 

Beställare

Som beställare i InExchange Network genererar ni en order i ert beställningssystem som sedan skickas till InExchange för vidare distribution. InExchange levererar ordern direkt till din leverantörs affärssystem.Om leverantören inte har stöd för att hantera order direkt, levereras den till InExchange Leverantörsportal. Via InExchange Leverantörsportal kan leverantören skapa och skicka sin prislista, hantera sin order, skicka ordersvar samt vända order till e-faktura.

Leverantör

Det är enkelt att ansluta sig till InExchange Network för hantering av order. InExchange anpassar, utifrån era behov och förutsättningar, integrationer av de meddelandetyper som ni vill ta emot och skicka. InExchange arbetar med många leverantörer till offentlig sektor, tillexempel inom branscherna medicin, konfektion och kontorsmaterial.

Varför InExchange?

Via InExchange Network kan du själv söka efter parter att bedriva e-handel med. Vi anpassar formatet på de olika ordermeddelandena enligt era och era leverantörers önskemål, tillexempel Sveorder och CEN/BII som rekommenderas av SFTI. Som beställare når du alla dina leverantörer, oavsett företagsstorlek eller tekniska förutsättningar.

Vill du veta mer om e-handel?

Kontakta oss