Vi på InExchange vill göra våra kunder och partners uppmärksamma på att vi finns till hands som hjälp så att ditt företag eller din organisation kan stärka verksamheten och vara redo för framtiden. Vi har fullt fokus på att ta itu med utmaningarna som uppkommit och gör allt vi kan för att ni ska kunna fortsätta er verksamhet effektivt och utan avbrott.

Covid-19 kommer oundvikligen påverka ekonomi och tänkta framtidsplaner, men det är samtidigt ett test som definitivt lär framkalla kreativa lösningar och nya möjligheter. Vi har alla den förmågan inom oss. Den egenskapen ska vi gemensamt ta tillvara på. Inte sant?

Stabila tjänster
På InExchange arbetar vi alltid med att säkerställa så att våra system och tjänster har högsta möjliga tillgänglighet och prestanda för att stödja de förändrade behoven hos våra kunder. Vi övervakar kontinuerligt globala, nationella och lokala förutsättningar så att vi är beredda på snabba förändringar oavsett när och var de kan tänkas ske.

Som företag gör vi allt vad vi kan för att hjälpa myndigheter, företag och organisationer att underlätta deras digitala affärstransaktioner. Genom att samtidigt fokusera på att ta fram såväl kortsiktiga som mer långsiktiga lösningar är vi övertygade om att samhället kan bli starkare och mer robust inför framtiden.

Vad InExchange gör i samband med covid-19 (Uppdaterad 20-11-20, 17.00)

InExchange tar oron för coronasmittan på stort allvar och gör allt det vi som företag kan för att skydda våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi följer noga händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.

Vi har också vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. Till exempel:

  • Resor i tjänsten för våra medarbetare inskränks till det minimala och i stället ska digitala möten användas så långt det är möjligt.
  • Interna evenemang och större möten som inte är kritiska skjuts på framtiden, eller ersätts med digitala möten.
  • Medarbetare som återvänt från resa i ett riskområde, eller som haft kontakt med någon som är bekräftat smittad av coronavirus ombeds att arbeta hemifrån de närmaste 14 dagarna oavsett uppvisande av eventuella symptom.
  • Utöver det informeras alla medarbetare om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien.

I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera våra produkter och tjänster ska vi ta hänsyn till dem.

InExchange jobbar lösningsorienterat för att säkerställa en trygg och stabil leverans framåt.
Att förhindra spridning av smitta i ett samhälle är en uppgift för alla som lever och verkar i det samhället. InExchange har som ett stort företag rutiner, riktlinjer, planer och redan formerade grupper för att hantera ett eventuellt krisläge, oavsett vad det handlar om.

Denna text uppdateras kontinuerligt vid behov.