Bättre. Effektivare. Säkrare.

För dig och även för oss.

Från och med 25 maj i år kommer dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, att gälla som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppsgiftslagen, PUL, i vårt land och kompletteras även med nationella regler.

De nya bestämmelserna, som antogs av EU i april 2016, har ett starkt fokus på ett ökat integritetsskydd. Det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till.

För dig som enskild person innebär den strängare regleringen att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Förändringen känns positiv även för oss som företag. Vi vill att nyheter och övrig relevant information gällande InExchange verkligen ska nå fram till dig.

En lag som ger berörda aktörer bättre skydd och större ansvar är välkommen.

Den berör oss alla. Den innebär att ni kan välja vilken epost ni önskar och enbart får den information som är av intresse. Det bäddar för en starkare relation.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter
Privacy Policy

Jag vill fortsätta att få info från er.

Genom att ge mitt samtycke försäkrar jag mig om att även i fortsättningen få relevant information per epost från InExchange baserad på mina intresseområden. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från utskicken.