Från strategi till detaljnivå

Genom att låta delar av er inköpsfunktion gå via InExchange Network har ni verktygen att styra era inköpsbeslut både taktiskt och operativt.

InExchange erbjuder tjänster för e-handel för både privat och offentlig sektor. Med analyser av företagets olika inköp effektiviseras både e-handel och traditionella inköp ytterligare. Syftet med inköpsanalys är att få full kontroll på processerna och därmed styra inköpen så att man uppnår maximal effekt. Det kan vara allt från kostnadsbesparingar till resursplanering.

Med InExchange får du dina analyser i realtid och kan enkelt ta ut valda rapporter och grafer för att dela med andra intressenter. Inköpsanalyserna ger bra underlag för såväl strategiska och taktiska beslut som för den operativa delen av din inköpsfunktion.

Inköpsanalys i realtid

InExchange inköpsanalys ger dig mängder av svar som gör att ni kan styra era inköp effektivt. Med vårt analysverktyg har ni datan i realtid vilket gör att ni alltid har uppdaterada och färska uppgifter. Verktyget ger oumbärlig information för både inköpschef och inköpare. Med lättöverskådliga grafer ger analysen bra underlag i kommunikation med både ledningsgrupp och enskild leverantör.

Läs mer om Inköpsanalys

200px_e-handel

E-Handel via InExchange Network

Målsättningen med e-handel är att ta kontroll över sin inköpsprocess. Detta kräver i sin tur att man förr eller senare gör samtliga inköp elektroniskt.

Läs mer om e-handel