Många företag jag träffar och diskuterar kravhantering med involverar sina säljare och låter dem kontakta kunden innan de skickar ut ett inkassokrav.
Enligt min erfarenhet är detta ett slöseri med säljarnas tid. Det leder inte heller till snabbare betalningar.
Säljare är generellt inte utbildade i kravhantering och har som regel inte målet att fakturorna ska bli betalda i tid, utan de vill och ska sälja. En säljare som ringer eller mailar sin kontaktperson för att höra sig för hur det går med betalningen får sällan svar direkt och de får sällan betalt direkt.
Skälet till det här är egentligen ganska enkelt.
Det är vanligtvis inte kontaktpersonerna som sitter med betalningarna och detta är en av orsakerna till att det fördröjer processen. Som jag tidigare har skrivit om så beror sena betalningar i regel på ineffektiv administration, medvetna sena betalningar, dålig likviditet eller invändning mot fakturan.

En säljares påtryckning snabbar oftast inte på processen. Tvärtom, den kan ofta dra ut på tiden. De får ofta till svar att företaget ska titta på det eller genomföra betalningen och säljaren nöjer sig oftast med det svaret.
Men betyder det verkligen att de kommer att få betalt?
Min rekommendation är i stället att snabbt skicka ärendet på inkasso så att en tredje part, som är specialiserad på kravhantering, får sköta ärendet och kan snabba på betalningarna. Inkassokravet når rätt person och har hög respekt med sig och då påbörjas oftast betalning, delbetalningar eller invändning.