Regeringen fattade 15 januari beslutet att utreda möjligheten för offentlig sektor att enbart ta emot e-faktura. Uppdraget har getts till Ekonomistyrningsverket och resultatet kommer rapporteras 31 maj 2015.

Två av anledningarna till undersökningen är att e-faktura sparar offentlig sektor pengar, samt att det är mer miljövänligt.

Läs mer på www.esv.se