Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu utrett och analyserat frågan om lagkrav på e-faktura till offentliga sektorn. Utredningen har samlat in synpunkter från såväl branschorganisationer, företag som offentlig sektor. Överlag är parterna positiva till lag om e-faktura inom offentliga sektorn. ESV beskriver i rapporten att ett lagkrav är både bra och nödvändigt för att realisera den potential som finns för ökad elektronisk fakturering.

Den 27 maj lämnade ESV utredningsrapporten till regeringen med förslag om lagkrav som bör kunna börja tillämpas i november 2018 för hela den offentliga sektorn.

Läs mer och ta del av rapporten på ESVs webbplats