Nästa år blir det obligatoriskt för samtliga statliga myndigheter i Sverige att använda PEPPOL som är EU:s nätverk för elektronisk handel och e-inköp.
InExchange har givetvis fullt stöd för PEPPOL.
– Det är en plattform vi ser som en tillgång, säger Henrik Möller, branschanalytiker på InExchange i Skövde.

Från och med 1 november 2018 blir PEPPOL ett obligatorium för alla svenska myndigheter. Det har Ekonomistyrningsverket, ESV, beslutat eftersom man ser en rad fördelar med en samordning. En anslutning till PEPPOL:s infrastruktur kommer att underlätta för myndigheterna att leva upp till EU:s direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling: 2014 (2014/55/EU).
– För många myndigheter kan det verka som en stor, och kanske övermäktig uppgift, men det behöver det inte alls vara. Som kund hos InExchange har man redan i dag uppfyllt detta direktiv, betonar Henrik Möller.

PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är en samling infrastrukturkomponenter, specifikationer, vägledningar och tekniska beskrivningar som kan användas för att utbyta elektroniska affärsdokument.
Grundidén med den här tjänstebasen är att underlätta för gränsöverskridande elektronisk handel och skapa gemensamma regler.
– InExchange har jobbat ända sedan företaget startade så som PEPPOL är tänkt. Oavsett utställare ska man som mottagare aldrig behöva bry sig om format och liknande. Eller vice versa. Vi trollar bort teknikproblemen för både köpare och säljare, framhåller Henrik Möller.
Han menar att PEPPOL kännetecknas av samma principer.
– Avsikten med standardiserade format och en standardiserad kommunikation är att kliva över hinder som tekniken sätter upp. PEPPOL är ett stort steg i den riktningen – men samtidigt är det så vi på InExchange har arbetat från början, menar Henrik Möller.

Henrik ser en styrka i att PEPPOL lagt ett regelverk som definierar kommunikation, säkerhet, öppenhet och samarbete. Det är ett system där anslutna aktörer åläggs att ta emot det dokument som leverantören skickar.
– Vi vill att nätverket ska växa med nya partners. Detta gör vi via PEPPOL på ett enkelt och smidigt sätt, säger Henrik.

Läs mer om tekniken bakom PEPPOL: