Johan Lindblad, partner account manager

I merparten av de affärssystem som erbjuds på den nordiska marknaden i dag ingår fakturatjänster från InExchange. Antingen direkt från start eller som tillval.
Men hur fungerar tjänsterna i praktiken? Vilka är erfarenheterna? Vi har gjort en intervjuserie där ni träffar tre företag i var sitt avsnitt.
– Deras synpunkter är värdefulla för både befintliga och blivande kunder att ta del av, menar Johan Lindblad, partner account manager på InExchange.


”Det som är så spännande är att det
framhålls så MÅNGA sidor av tjänsterna”

– Johan Lindblad, partner account manager, InExchange

De affärssystem som har fakturatjänsterna från InExchange inkluderade, eller har detta som tillval, är sålunda utrustade med ytterligare en viktig funktion. Det betyder att användaren kan skicka alla fakturor – och även ta emot om man vill – direkt i systemet.

– Vi vet att det är uppskattat. Det framgår inte minst av transaktionsvolymen som kommer den vägen. Men det är intressant att få en återkoppling direkt från kund. Det ger en tydligare bild av hur tjänsterna fungerar och hur pass praktiska de är att använda, säger Johan Lindblad.

  • Ser olika fördelar

InExchange har pratat med tre företag som är gemensamma kunder med en av våra partners, KR System, för att höra vad de tycker om lösningarna de har till sitt förfogande. Från dessa användare av affärssystemet Pyramid har vi fått flera goda exempel på hur de upplever våra tjänster som både användarvänliga och med mycket hög kvalitet. Lägg därtill att våra kunder upplever att det underlättar det vardagliga arbetet och löser utmaningar som de står inför.
– Det som är spännande är att det framhålls så många sidor av tjänsterna. Att skicka och ta emot alla sina fakturor är ju en snabb och enkel procedur. Därför inbillar man sig möjligen att alla har ungefär samma intryck av den här funktionen. Men intervjuerna vi gjort visar att det är väldigt individuellt vilka fördelar man sätter störst värde på, deklarerar Johan Lindblad.

  • Start i veckan

Artikelserien startar i veckan (27 maj) och inleds med ett skånskt byggföretag som sparar flera timmar dagligen på att använda tjänsten i sitt affärssystem som går via InExchange.
Se till att inte missa något avsnitt – håll utkik här i vårt nyhetsrum!

www.inexchange.se/nyheter