Fr v: Thordur Erlingsson, VD InExchange, Anders Johnsson, Ekonomichef InExchange, Carin Jämtin, Partisekreterare Socialdemokraterna

Vi hade ett rundabordsamtal som berörde såväl InExchange tillväxt som hur man bäst påskyndar införandet av att använda e-faktura i statliga och kommunala verksamheter.