Språkservice har som devis ”känsla för kommunikation.”
Men de äger också stor känsla för en hållbar miljö.
Malmöföretagets aktiva insatser på det området innefattar bland annat ett målmedvetet arbete att enbart skicka fakturor elektroniskt – och att förmå sina uppdragsgivare att följa deras exempel.
Språkservice lyckas vara både förebild och influens och tilldelas InExchange miljöpris för 2019.

Skövdebaserade InExchange är verksamt inom digital affärskommunikation. E-fakturan är utgångspunkten för dessa tjänster. Företagets årliga utmärkelse (instiftat 2014) är en viktig manifestation i arbetet att bidra till ett hållbart företagande och ett hållbart samhälle.

Priset för 2019 går till Språkservice Sverige AB i Malmö.
Familjeägda Språkservice är ett av Sveriges största tolk- och översättningsföretag. Kännetecknande för företaget är dess mångfald. På kontoret talas 42 olika språk. Två andra utmärkande drag är deras starka miljötänk och vilja att driva på den utvecklingen. I denna strävan är jobbet att digitalisera sin administration central. Deras andel e-faktura ligger för närvarande på 92,1 procent. En siffra som företaget kombinerar med ett proaktivt förespråkande för e-faktura och e-handel i upphandlingsprocesserna.

Miljöinsatserna som Språkservice åstadkommit, och ivern att nå fortsatta framsteg, gör dem till rättmätiga mottagare av InExchange miljöpris för 2019.
– Det känns fantastiskt bra. Det är ett kvitto på att engagemanget vi lagt ner på e-faktura och e-handel har lönat sig, menar företagets ekonomichef Kerstin Forssman.
Vid veckans prisutdelning i Malmö representerades InExchange av key account manager Per Löfving. Han poängterar glädjen i att premiera en så driftig aktör som Språkservice.
– Det är väldigt inspirerande att ha kunder med det här engagemanget och som hela tiden vill ännu mer. Entusiasmen Kerstin visar är fantastisk och samma anda finns bevisligen i hela företaget. Vi har en e-handelsgrupp tillsammans med Språkservice i syfte att utveckla och fördjupa de elektroniska transaktionerna och arbetet kring detta. Det känns spännande inför framtiden, framhåller Per Löfving.

Det är inne att prata om ”influencers”. Språkservice är tveklöst en sådan.
– Vi är förvisso ett tjänsteföretag och har ingen produktion som belastar miljön, men viljan att värna miljön genomsyrar vår vardag. Tolkarnas resor inte minst. Våra anställda cyklar eller åker till stor del kommunalt. Tjänstecyklarna står här utanför kontoret, konstaterar Kerstin Forssman.
Företagets vd Jens Kofoed Hansen, också han en trogen cyklist, understryker:
– Vi jobbar med hållbarhet och kvalitet och är certifierade på båda områdena. Då räcker det inte med att sopsortera. Det handlar om ett övergripande ansvar.

Bildtext: 2019 års mottagare av InExchange miljöpris är Språkservice i Malmö. Utmärkelsen togs emot i veckan av Kerstin Forssman och Jens Kofoed Hansen och överräcktes av Per Löfving (längst till vänster).

Här är motiveringen till att Språkservice får InExchange miljöpris 2019:
”På Språkservice översätts och tolkas världens alla språk.
Företaget vet likaså hur man bäst kommunicerar när det gäller fakturor. I den världen är nämligen e-faktura det universella språket.
Språkservice har gjort sig till tolk här också. Med stort engagemang arbetar företaget proaktivt och påverkar marknaden för att underlätta för sig själva och för sina kunder. De har sett att man med e-faktura vinner många fördelar. Samtidigt som man gör en insats för miljön.”


Tidigare vinnare av InExchange miljöpris
2014 
Maskinfirma Glaj                  Skövde
Swedol                                  Stockholm
2015
Svevia                                   Solna
2016
Unident                                Falkenberg
2017
Stena Recycling                  Göteborg
2018
Varbergs kommun