Från vänster: Patrik Larsson, David Davidsson och Niklas Larsson


Idag delade vi ut en miljöutmärkelse till Maskinfirma Glaj, för deras arbete med att minska pappersanvändningen. 

Under 2014 har Maskinfirma Glaj ökat antal skickade e-fakturor per månad med 470 %. Förutom att dra ner på pappersanvändningen har de också bidragit till att minska koldioxiden för transporter.

”Hanteringstiden kortas ner avsevärt med e-faktura. Det är mycket enklare administrativt, det spar mycket tid. Det är dessutom mycket billigare än vad den traditionella miljöbelastade processen är.” Säger Niklas Larsson, VD på Glaj.

Läs pressmeddelande