Efakturor DIGG

Av de leverantörsfakturor som våra statliga myndigheter tog emot under fjolåret var 84 procent elektroniska.
Det är en ökning med 9 procent sedan året innan.
Hos 25 av dessa myndigheter är andelen e-fakturor till och med över 90 procent.

Angivna siffror presenterades häromdagen i ett pressmeddelande från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning). I utskicket kommenteras statistiken av Anna Ågren, leveransledare för digital post och e-handel på DIGG. Hon noterar den pågående digitala förvandlingen med stor belåtenhet.
– Det är glädjande att så många övergått till ett strukturerat elektroniskt flöde av fakturor. Tack vare att e-fakturor kan matchas mot en elektronisk order, eller abonnemang som hanteras automatiskt av e-handelssystem, leder det till tids- och kostnadsbesparingar samt positiva miljöeffekter, säger Anna.

DIGG utför årligen en uppföljning på införandet och utvecklingen av e-handel inom statliga myndigheter. Bland annat sonderas andelen elektroniska fakturor. Undersökningen sker genom en enkät ställd till myndigheter med en bemanning som i tid räknat motsvarar minst 50 heltidstjänster och som lyder under förordningen “statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte” (2003:70).
Svaren understryker att senaste års åtgärder fått avsedd verkan. Pappershanteringen klingar av successivt till förmån för en allt större digital andel. Hela 84 procent av de leverantörsfakturor som inkom under fjolåret till landets statliga myndigheter var elektroniska. Det är 9 procent fler jämfört med 2019.
Hos näst intill alla myndigheter i Sverige i dag är hälften av de inkommande fakturorna lika med e-fakturor. Faktum är att 25 myndigheter har en andel e-fakturor på 90 procent eller mer.
– Att uppnå en så hög nivå av e-faktura är ofta ett kvitto på ett starkt engagemang och strategiskt arbete. Effektivare myndighetsprocesser möjliggör hemtagning av stora nyttor. Dessa 25 myndigheter har presterat fantastiskt bra, vi hoppas att de kan vara en inspiration för fler att fortsätta jobba för att öka andelen e-faktura, säger Anna Ågren.

Myndigheterna med över 90 procent e-fakturor:

 • Arbetsförmedlingen
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Brottsförebyggande rådet
 • Domstolsverket
 • Ekonomistyrningsverket
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Institutet för rymdfysik
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • Tillväxtverket
 • Transportstyrelsen
 • Skatteverket
 • Statens skolinspektion
 • Statens Skolverk
 • Statens tjänstepensionsverk
 • Statistiska centralbyrån
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Södertörns högskola
 • Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk
 • Trafikverket
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Åklagarmyndigheten