Vad är PEPPOL? Vad innebär det? Måste ni göra några aktiva val? Kan InExchange lösa PEPPOL åt er?

Frågorna är många och svaren finns faktiskt nära till hands.
Du hittar dem i filmen nedan:

I filmen berättar Henrik Möller, samtrafiksansvarig på InExchange och ordförande för branschorganisationen NEA:s operatörssamverkan, i korta ordalag om detta europeiska nätverk för elektroniska inköp, förkortat PEPPOL, som skapats för att göra e-handel och e-upphandling enklare.
Sedan 1 november är Sveriges samtliga statliga myndigheter skyldiga att vara anslutna till PEPPOL:s infrastruktur för att skicka och ta emot meddelanden. Ett krav som under nästa år följs av ytterligare två förändringar som påverkar statliga myndigheters e-handel. Den 1 april blir det lag om e-faktura vid offentlig upphandling. Bestämmelsen gäller all offentlig sektor. Från och med samma datum måste också alla statliga myndigheter kunna skicka e-fakturor enligt standarden PEPPOL BIS Billing.

Läs mer om PEPPOL:

Allt om PEPPOL
Partner till InExchange? Grattis, då är PEPPOL löst
Så lätt uppfyller ni PEPPOL-kravet
Vi bevakar PEPPOL-formaten åt er