Nu kan användare till SoftOne GO skicka och ta emot fakturor elektroniskt, direkt från sitt affärssystem. SoftOne har nämligen integrerat sitt molnbaserade affärssystem SoftOne GO med InExhange Network.

”Det ska vara enkelt för våra kunder att sköta sin affärskommunikation. Att se till så att fakturor kommer in och ut ur våra affärssystem elektroniskt per automatik, och utan krångliga mellansteg, är helt rätt väg att gå. En klar fördel är även att våra kunder kan följa sina transaktioner direkt via InExchange” säger Håkan Lord, VD för SoftOne Sverige AB i ett gemensamt pressmeddelande.

Affärsnätverket InExchange Network växer stadigt. 2015 tillkom 126 000 nya företag från 32 länder i nätverket. Håkan Lord konstaterar att så många aktiva mottagare och utställare i nätverket  ger goda förutsättningar för SoftOnes användare att verkligen nå sina affärspartners.

Vi på InExchange är givetvis också glada över samarbetet. InExchange Network är det snabbast växande affärsnätverket och en stor bidragande orsak är att allt fler affärssystemsleverantörer delar vår uppfattning om öppenhet och nåbarhet. SoftOne är ett gediget företag med många år i branschen och de har alltid strävat efter att förenkla för sina användare, vi är stolta att vara en partner till dem.

Läs hela pressmeddelandet här