Onsdag 21 och torsdag 22 augusti är bemanningen begränsad på vår supporteravdelning eftersom vi genomför två utbildningsdagar. I och med att vi temporärt har lite glesare bemanning kan våra svarstider bli något längre än normalt. Men från fredag den 23 augusti är supportavdelningen åter fulltalig och tillbaka med friska krafter. Vi tar precis som vanligt hand om ditt ärende så snart vi hinner.

Tänk också på att vårt Hjälpcenter är väldigt användbart. Det är ett viktigt supportverktyg som ni alltid har till hands varje gång ni loggar in. I Hjälpcenter finns mängder med bra information. Där hittar man svar på många frågor.