Malmö högskola är Sveriges största högskola med 1800 anställda drygt 24 400 studenter per år. Idag tar Malmö högskola emot ca 27 000 leverantörsfakturor från cirka 2 600 leverantörer per år.  

Under hösten blir det fokus på att aktivera högskolans leverantörer för att nå en hög andel e-fakturor.