Det allra bästa för dina kunder

Tillsammans förser vi era kunder och användare med ett helhetserbjudande som enkelt kan anpassas mot era system och befintliga affärsmodeller.

Vi erbjuder våra partners hela vårt tjänsteutbud, oavsett om det handlar om inkommande leverantörsfakturor, utgående kundfakturor, påminnelse & inkasso eller tjänster för e-handel. Våra partnersamarbeten bygger på såväl våra befintliga tjänster som skräddarsydda API integreringar mot affärsystem och attestsystem.

Vi vänder oss med vårt partnerprogram till dig som antingen är leverantör av affärsystem/attestsystem eller konsult inom detta område.

Johan Lindblad

STÄLL DIN FRÅGA OM
vårt partnerprogram

Våra Partners

Fackhandelsdata

Bits Data

L.E.B System

PositionEtt

Travel clearing

Proclient

Hantverksdata

Hantverksdata

Tic-Tac Mobile

KR System

HC Business Software

Giza Solutions

Giza Solutions

Softronic

Wiig Data

Nyttodata logo

Nyttodata