INEXCHANGE DIN NATURLIGA ACCESSPUNKT I PEPPOL


Det europeiska nätverket för e-handel och elektroniska inköp, PEPPOL, är öppet för alla och finns snart över hela kontinenten. Sedan den 1 november 2018 är Sveriges samtliga statliga myndigheter anslutna till PEPPOL.

InExchange är sedan länge godkänd accesspunkt i PEPPOL och hanterar alla använda format. Som kund hos oss behöver ni aldrig fundera över den tekniska biten. Vi löser det jobbet åt er. Vi ser till att samtliga era dokumenttyper stödjer PEPPOL. Det är vår specialitet. Grundidén med PEPPOL som en förenklande tjänstebas är identisk med vårt eget koncept. Det är så InExchange alltid har jobbat.

Ta därför den smidiga vägen. Skaffa en anslutning till PEPPOL genom en enda åtgärd. Bli kund hos InExchange.

Bra att veta om PEPPOL

 

Vad är PEPPOL?

Ordet är en förkortning för Pan-European public procurement on-line. Det är ett regelverk skapat inom EU avsett för elektronisk handel och e-inköp. Systemet består först och främst av en teknisk plattform, men också av avtal, anvisningar och specifikationer.

Är PEPPOL bra?

Ja, det tycker vi på InExchange. Syftet med PEPPOL är att göra det enklare för köpare och säljare att nå varandra på ett effektivt sätt. Vägen går genom standardiserade format och kommunikation. Via gemensamma regler överbryggar man hindren som tekniken sätter upp. Vilket vi gillar. Det säger sig självt. InExchange har jobbat ända sedan företaget startade enligt det koncept som PEPPOL strävar efter.

Andra fördelar med PEPPOL?

Gränslösheten förstås, att det är ett redskap som stärker och förenklar trafiken på Europas digitala marknad. Spridningen går snabbt. PEPPOL är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Positivt är också att en anslutning till PEPPOL medför skyldigheter. En part har inte rätt att vägra att ta emot meddelanden från en annan part i nätverket så länge de är korrekt utfärdade.

Är det viktigt att ansluta sig?

Landets statliga myndigheter är sedan 1 november 2018 skyldiga att vara anslutna i PEPPOL. Fast egentligen berörs alla. Som företag finns en vinst i att ansluta sig i PEPPOL eftersom det är en billig och enkel lösning att nå kunder inom offentlig sektor. En anslutning i PEPPOL resulterar i att volymen e-faktura ökar.

Är Sverige först att lagstadga om PEPPOL?

Inte alls, vi är faktiskt sist ut i Norden. I Danmark har e-fakturering mot alla offentliga verksamheter varit obligatorisk sedan 2005. Anslutningen har i det fallet skett till plattformen NemHandel, men danskarna ska växla över till PEPPOL. I Norge har PEPPOL blivit obligatoriskt för offentlig sektor i omgångar. 2014 började kravet gälla för statliga myndigheter och året efter utvidgades det till att omfatta lokala myndigheter. Även i Finland är samtliga statliga myndigheter redan anslutna till PEPPOL.

Går det att ansluta sig på egen hand?

Ett företag äger självklart rätten att ansöka om att bli accesspunkt i PEPPOL. Vid anmält intresse påbörjas en så kallad on-boarding-process där utförliga tester sker enligt ett särskilt testcertifikat. PEPPOL har dessutom två fönster varje år när formaten kan ändras och framtagna standarder uppgraderas. Men med InExchange som operatör är det givetvis inget man behöver bevaka. Vi har varje förändring under ständig uppsikt. Som kund hos oss är ni i trygga händer.