”InExchange – En del av vårt miljöarbete”

kontor-700x465

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. De äger och förvaltar kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Ett stort bolag som Vasakronan kan innebära en stor miljöpåverkan, men så är inte fallet med Vasakronan. Hela koncernen genomför stenhård satsning på miljövänliga rutiner. Det innefattar allt från grön el, miljömärkta inköp till minskade pappersrutiner.

”InExchange bidrar direkt i vårt miljöarbete med minskad pappersanvändning och minskade transporter, vilket står för en ganska stor del av företagens miljöpåverkan.”, säger Christer Björkman, Projektledare IT på Vasakronan

På en miljövänlig koncern som Vasakronan var övergången till e-fakturor en självklarhet.

”Vi både skickar och tar emot e-faktura med InExchange. Vi har inte så stora volymer på våra utgående fakturor men vi vill kunna erbjuda denna tjänst som en service till våra kunder. Vi tar emot betydligt fler fakturor och InExchange mottagartjänst är den vi använder oss av. Idag har vi 43 % av vår totala volym som elektroniska fakturor.”

Så varför just InExchange?
”InExchange skiljer sig ifrån mängder av traditionella VAN-operatörer som vill sälja konsulttimmar istället för en tjänst eller service. Vi såg att de tidigare lyckats driftsätta många e-fakturaleverantörer väldigt snabb och att de hade goda referenser från andra kunder. De kändes som en intressant och spännande leverantör”

Vasakronan hade höga förväntningar vid införandet av av projektet, vilka införlivades snabbt.

”Det var ett bra genomfört uppsättningsprojekt. Det gick snabbt och vi hade en hög anslutningsgrad av leverantörer på kort tid. Kompetenta tekniker (läs Henrik Möller) som drar ett stort och tungt lass…

Inte bara miljövinster
InExchange referenskontroll, som läser av om fakturan har rätt referenskod, har varit till stor hjälp.

”Referenskontrollen minskar vårt jobb med hantering av felaktiga referenser, det gör att fakturan snabbare kommer in i systemet och kan hanteras för attest och betalning. Varje faktura blir billigare att hantera. ”

Christer ser att fler tjänsteföretag kan hitta bra vägar till en hållbar miljö.

E-fakturan är framtiden. Det finns ingen anledning att överföra information från datorn till papper, som sedan scannas ochregistreras in i mottagarens ekonomisystem när man kan skicka den direkt. På sikt kommer ett miljövänligt arbete vara avgörande för att attrahera kunder. Både befintliga och nya.  Många tjänsteproducerande företag har inte så mycket konkret miljöpåverkan i sin verksamhet. Då kan man fokusera på t.ex. pappersåtgången på kontoret och hur man tar hand om sitt avfall”, avslutar Christer.

Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet omfattar 190 fastigheter med en total area på 2,6 miljoner kvadratmeter. Personalstyrkan är 348 personer.